Uloga doule kao pratnje kroz trudnoću, porođaj i poslijeporođajno razdoblje

  • 0
  • 04/07/2020

Pratnja pri porođaju jako je bitna i svaka bi majka trebala imati pravo na pratnju, kao i pravo odlučivanja tko će ta pratnja biti. Bilo to partner, doula, prijateljica, majka ili netko drugi, bitno je da se žena osjeća sigurno i podržano, a nikako usamljeno, izolirano ili uplašeno.

 

Doule. Žene čiji poziv i posao postoji od pamtivijeka, pod različitim imenima i nazivima. Nedavno se pojam doule počeo sve češće pojavljivati, kako je potreba za njima rasla. A tko su zapravo doule?

Doule su educirane i iskusne profesionalke koje pružaju kontinuiranu emocionalnu, fizičku i informativnu podršku majci (i partneru) kroz trudnoću, porođaj i poslijeporođajno razdoblje. Pružaju edukacije o porođaju, pripremaju ženu za porođaj, rade na strahovima, afirmacijama…zatim služe i kao pratnja i podrška na samom porođaju koja je iznimno bitna i za koja istraživanja pokazuju da zaista pozitivno utječu na iskustvo porođaja, te za kraj kao podrška u vremenu babinja i oporavka.

Načini na koji doula može pomoći su mnogobrojni, a ono što je najbolje, pristup je kompletno individualiziran ovisno o trudnici, situaciji, željama… Kako bi realno i trebalo biti. Kao pratnja na porođaju pružaju emocionalnu i fizičku podršku rodilji i sva je pažnja fokusirana na nju, njezinu dobrobit i iskustvo porođaja. Rodilju potpomažu od pružanja poticajnih riječi i držanja za ruku, konstantnim ohrabrenjem ili samo prisutnošću, do pomaganja u tehnikama disanja, masažom, akupresurom, aromaterapijom i raznim hvatovima za ublažavanje trudova, savjetima i prijedlozima za promjene položaja, čuvanja prostora, dodavanja hrane i pića…što god je rodilji potrebno u njezinim intimnim i bitnim trenucima.

Istraživanja pokazuju da prisustvo doule smanjuje potrebe za indukcijom, carskim rezom, analgeticima i sveukupno doprinosi boljem iskustvu porođaja, koje može rezultirati pozitivnijim poslijeporođajnim iskustvom kao i lakšim oporavkom. Pratnja pri porođaju jako je bitna i svaka bi majka trebala imati pravo na pratnju, kao i pravo odlučivanja tko će ta pratnja biti. Bilo to partner, doula, prijateljica, majka ili netko drugi, bitno je da se žena osjeća sigurno i podržano, a nikako usamljeno, izolirano ili uplašeno.

Doula Una dijeli svoje iskustvo ističući kako “odnos koji kao doule stvorimo sa ženama s kojima radimo zaista je poseban, bazira se na povjerenju i iskrenoj želji za dobrobiti žene s kojom radimo, ta posebna veza bitna je kako bismo mogle pružati najveću razinu podrške koju možemo, kako bismo osnažili ženu da vjeruje u sebe, svoje tijelo, svoje znanje i svoje odluke.”

 

© Una Pašić Gregović

Admin

Leave a Reply