Jednoroditeljske obitelji i samohrani roditelji

  • 0
  • 17/05/2024

Dobar si roditelj iako sam/a odgajaš svoje dijete.

Iako je jedna od najljepših uloga, uloga roditelja može biti posebno zahtjevna za roditelje koji sami odgajaju dijete. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine svaku petu obitelji u Hrvatskoj čini majka ili otac s djecom.

Samohrani roditelj je roditelj koji nije u braku niti u izvanbračnoj zajednici, živi sam s djetetom te sam skrbi i uzdržava svoje dijete. S druge strane, jednoroditeljsku obitelj čini jedan roditelj i njegova djeca dok drugi roditelj ne živi u istoj obitelji, ali ispunjava svoje roditeljske obveze te koristi roditeljska prava.

Jednoroditeljske obitelji susreću se s brojnim izazovima i stresorima, a roditelji su često zabrinuti za razvoj i mentalno zdravlje svoje djece jer ih odgajaju sami.

Iako su roditelji i djeca jednoroditeljskih obitelji suočeni s višim razinama stresa i raznim teškoćama, pozitivni razvojni ishodi djece su mogući uz toplog, brižnog i kompetentnog roditelja. Također, više razine psihičke dobrobiti roditelja pridonose učinkovitijoj prilagodbi djeteta na dinamiku jednoroditeljske obitelji.

Čimbenici koji pridonose višoj psihološkoj dobrobiti roditelja, a samim time i pozitivnim razvojnim ishodima djeteta, su viša percipirana socijalna podrška te unutarnje snage roditelja poput optimističnog pogleda na vlastitu situaciju, samosuosjećanja i samopouzdanja. Nažalost, nije neuobičajeno da su odnosi između bivših partnera narušeni te da je percipirana socijalna podrška od bivšeg partnera niska. Međutim, socijalnu podršku možemo primiti i od drugih, poput članova obitelji te prijatelja. Važno je imati barem jednu blisku osobu kojoj se možemo povjeriti.

Ne zaboravite, važno je da roditelj odgovara na djetetove potrebe, da je uključen i da brine za svoje dijete. Ako ste samohrani roditelj ili roditelj u jednoroditeljskoj obitelji, to nikako ne znači da će Vaše dijete imati probleme mentalnog zdravlja ili da će to negativno utjecati na njegov razvoj. Puno drugih čimbenika utječe na to, kao i na Vaše vlastito mentalno zdravlje i dobrobit. Zato, usmjerite se na vlastite snage, na snage Vašeg djeteta te se oslonite na svoje bližnje i stručnjake. Niste loša mama niti loš tata ako sami odgajate svoje dijete.

Literatura:

Državni zavod za statistiku. (2021). Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske.

Kaleidoskop. (2016). Roditelj u jednoroditeljskoj obitelji. https://pravo.roda.hr/prava-roditelja-i-djece/roditeljska-prava/roditelj-u-jednoroditeljskoj-obitelji.html Pribavljeno: 3. svibnja 2024.

Luthar, S. S. i Ciciolla, L. (2015). Who mothers mommy? Factors that contribute to mothers’ well-being. Developmental Psychology, 51(12), 1812–1823. https://doi.org/10.1037/dev0000051

Tylor, Z. i Conger,R. (2017). Promoting Strengths and Resilience in Single-Mother Families. Child Development, 00(0), ​1–9. https://doi.org/10.1111/cdev.12741

Zakon o socijalnoj skrbi. (2024). Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23. https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi Pribavljeno: 3. svibnja 2024.

Admin

Leave a Reply