O nama

Centar za reproduktivno mentalno zdravlje osnovan je u cilju zaštite i unaprijeđenja zdravlja žena i njihovih partnera te roditelja i budućih roditelja.

Neki od naših ciljeva su poboljšanje zdravstvenih aspekata života žena u svim razdobljima reproduktivne dobi, provedba psihološke pripreme za porođaj i promicanje odgovornog roditeljstva, savjetovanje žena o psihološkim aspektima ginekoloških teškoća te provođenje istraživanja o potrebama žena, trudnica, budućih i mladih roditelja.

Voditeljice Centra su izv. prof. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, univ. spec. klin. psih. i mag. psych. Lana Žigić Antić.

doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš

doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš

univ. spec. klin. psih.

Izv.prof.dr.sc. Sandra Nakić Radoš specijalistica je kliničke psihologije. Od 2008. do 2015. radila je kao znanstvena novakinja na Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC “Sestre milosrdnice” (Zagreb), a od 2015. predaje kliničku psihologiju i metodologiju na Odjelu za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Doktorirala je na temi o poslijeporođajnoj depresiji te se usavršavala na University of Sussex (UK) gdje je istraživala posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) nakon traumatskog porođaja. Autorica je 30-ak znanstvenih radova o depresivnosti i anksioznosti tijekom trudnoće i nakon porođaja. Vodila je znanstveni projekt o mentalnom zdravlju roditelja te je članica dva europska COST projekta o peripartalnoj depresiji i porođajnoj traumi. Organizirala je nekoliko znanstvenih simpozija na temu reproduktivnog mentalnog zdravlja u Hrvatskoj. Završila je drugi stupanj bihevioralno-kognitivne terapije (BKT). Predaje kliničku i zdravstvenu psihologiju s posebnim naglaskom na reproduktivnom mentalnom zdravlju. Suosnivačica je i voditeljica Centra za reproduktivno mentalno zdravlje. Majka je troje djece.

“Moja namjera je razvijati znanstveno-istraživački rad na temu reproduktivnog mentalnog zdravlja u Hrvatskoj te primijeniti dobivena saznanja u savjetodavnom radu s perinatalnom populacijom. Moja snažna želja je pomoći (budućim) majkama i očevima u ovom osjetljivom razdoblju života, kako bi što bolje mogli uživati sa svojim najmanjima.”

Lana Žigić Antić

Lana Žigić Antić

mag. psych.

Magistra je psihologije zaposlena na Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra “Sestre milosrdnice”. Pripravnički staž je odradila na Klinici za psihijatriju iste bolnice. Završila je drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivne terapije (BKT). Izuzev velikog interesa za dječju i adolescentnu psihologiju, veliki interes ima i za područje perinatalnih mentalnih poteškoća te iza sebe ima iskustvo sudjelovanja na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija, gdje je imala priliku prezentirati rezultate istraživanja iz navedenog područja. Još tijekom studija počela je volontirati u brojnim nevladinim i neprofitnim organizacijama gdje je stekla brojna znanja i vještine. Vrlo je odlučna u svojim namjerama da počne mijenjati trenutnu situaciju u području ženskog mentalnog zdravlja u Hrvatskoj.

“Voljela bih iskoristiti svoj znanje kao pomoć u prevenciji komplikacija i psiholoških poremećaja tijekom trudnoće i u razdoblju ranog roditeljstva, koje smatram jednim od najljepših perioda života. Centar vidim kao mjesto savršenog sklada ideja, znanja i mogućnosti te u njemu prepoznajem veliki potencijal za napredovanje i razvoj nečega što je u Hrvatskoj gotovo zanemareno.“

DJELATNOSTI CENTRA

Naš Centar za reproduktivno mentalno zdravlje bavi se nizom različitih djelatnosti, poput organiziranja i sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima, organizacijom radionica i humanitarnih akcija, savjetovanja trudnica…

  • Organiziranje i sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima, stručnim razmjenama, obukama i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Centra
  • Organiziranje seminara, tribina, edukativnih radionica, skupova i slično u svrhu poboljšanja zdravstvenih aspekata života žena u svim razdobljima reproduktivne dobi
  • Organiziranje i provođenje psihološke pripreme za porod i promocija odgovornog roditeljstva
  • Savjetovanje i poticanje trudnica na zdravu prehranu, tjelovježbu, dojenje, psihološko zdravlje te pravovremenu i kvalitetnu pripremu za majčinstvo i roditeljstvo
  • Savjetovanje žena o psihološkim aspektima ginekoloških teškoća i po potrebi njihovih partnera
  • Informiranje javnosti o problemima trudnoće, poroda i roditeljstva
  • Provođenje istraživanja o potrebama žena, trudnica, budućih i mladih roditelja u svrhu unaprijeđivanja rada Centra i podnošenja prijedloga nadležnim tijelima
  • Suradnja s drugim srodnim organizacijama te profesionalnim osobama, udrugama, ustanovama i tijelima državne vlasti u zemlji i inozemstvu radi unaprijeđivanja zdravlja žena u svim razdobljima reproduktivne dobi
  • Organiziranje humanitarnih akcija u cilju skrbi i pomoći trudnicama, djeci i obitelji u skladu sa zakonom
  • Izrada i izdavanje promotivnih i edukativnih materijala, stručnih publikacija, knjiga, biltena i multimedijskih materijala sukladno zakonu

CENTAR U MEDIJIMA

24 sata, 03.04.2014.

Slobodna Dalmacija, 04.03.2012.