Što je bihevioralno-kognitivna terapija (BKT)?

Bihevioralno-kognitivna terapija (BKT) je znanstveno zasnovani pristup koji se pokazao uspješnim u rješavanju velikog broja različitih problema. Temelj ovog pristupa je u tome što klijent i terapeut zajedno rade u razumijevanju problema, analiziraju načine mišljenja koji vode do negativnih emocija i nepoželjnog ponašanja te mijenjaju način mišljenja kako bi poboljšali suočavanje s teškoćama. BKT je učinkovita kod klijenata s različitim obrazovnim statusom te svih dobnih skupina, od predškolske djece do starijih osoba. Koristi se u individualnom i grupnom radu, za probleme parova i u obiteljskoj terapiji.

KLJUČNI PRINCIPI BKT-a

  •  BKT je poučan: BKT pruža Vam novi način razumijevanja Vaših problema. Kad bolje razumijete vlastite probleme, možete poduzeti korake da ih riješite.
  • BKT se bazira na usvajanju novih vještina. Naučit ćete nove vještine razmišljanja i ponašanja što će Vam pomoći da ovladate svojim simptomima.
  •  BKT je usmjeren na cilj. Na početku savjetovanja/terapije postavljaju se specifični ciljevi te se potom radi na njihovom ostvarivanju. Kad znate što želite postići, lakše ćete do toga doći!
  • BKT se orijentira na sadašnje probleme i na određene situacije koje su stresne za osobu sada.
  • BKT naglašava važnost domaćih zadaća. Vještine stečene sa terapeutom klijent prakticira u svakodnevnom životu.
  • BKT se usmjerava na zadržavanje uspjeha i prevenciju povrata problema. Da bi se klijent uspješno suočavao s daljnim problemima potrebno je da redovito primjenjuje naučene principe i da nauči prepoznavati ključne znakove za mogući ponovni početak problema i tako ih sasiječe u korijenu.

Naše aktivnosti većinom se temelje na bihevioralno-kognitivnom pristupu. Ukoliko imate dodatna pitanja vezana uz BKT pristup budite slobodni, kontaktirajte nas putem maila ili telefonom.