Svjetski dan mentalnog zdravlja majki, 5. svibnja 2021

  • 0
  • 05/05/2021

Danas slavimo Svjetski dan mentalnog zdravlja majki! ?

Od 2016. godine, prve srijede u svibnju, obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja majki. Znanstvena istraživanja, kako ona strana tako i naša domaća, pokazuju da itekako trebamo obilježavati takav dan.

Zašto je taj dan važan?

Istraživanja pokazuju da svaka peta žena razvije mentalne probleme tijekom trudnoće ili tijekom prve godine nakon porođaja, pri čemu su najzastupljeniji depresija i anksioznost, s globalnom prevalencijom do 20%, dok se u nekim zemljama procjenjuje da je prevalencija još i veća.

U trudnoći dolazi do brojnih promjena koje utječu ne samo na trudnicu, već i na cijelu obitelj. Sve te promjene ih čine ranjivijima za nastanak poteškoća s mentalnim zdravljem što posljedično utječe na njihovo funkcioniranje, ali i na dijete. Kako bismo educirali žene i njihovu okolinu o teškoćama, te promovirali važnost mentalnog zdravlja majki i pravovremeno prepoznavanje simptoma, volonterke CentraRMZ, Vesna Bošković, mag. psych. i Ana Čolić, mag. psych. napravile su sjajnu infografiku koja dočarava teškoće s kojima se suočavaju majke.

Briga za mentalno zdravlje omogućava majkama nužnu podršku i osnaživanje u prepoznavanju vlastitih roditeljskih kapaciteta. Podržimo majke da sebi i svojoj djeci pruže potrebnu njegu, toplinu i sigurnost i naučimo ih kako da se lakše nose s novim životnim okolnostima. Zaustavimo stigmu i prekinimo šutnju vezanu uz psihičke poremećaje u trudnoći i nakon porođaja, jer krize pogađaju svakoga i umjesto da osuđujemo, trebamo biti stup potpore u trenutku kada se osoba nosi s izazovima. Budimo podrška, a ne izvor osude, kritike i stigme!

Pazimo na majke jer one su te koje na svijet donose nove nade u bolje sutra! <3

 

Vaš CentarRMZ

Admin

Leave a Reply