Razvojne faze

  • 0
  • 26/03/2021

Djeca od rođenja do odrasle dobi prolaze kroz 6 razvojnih faza u kojima uče sve ono što im je potrebno za daljnji razvoj i život. Koja je uloga roditelja u pojedinoj razvojnoj fazi i kako one utječu na sve nas u odrasloj dobi?

 

Vizualizirajte razvojne faze kao toranj od novčića, gdje svaki novčić prezentira razvojne zadatke pojedine faze. Ako su razvojni zadaci svake faze zadovoljeni, toranj će biti ravan i stabilan. Tako ćemo u životu imati dobre temelje i resurse da se nosimo s različitim poteškoćama. U suprotnom, toranj će biti neravan i nestabilan te će se lako urušiti kada u životu naiđemo na poteškoće. Stabilni tornjevi novčića temelj su samopouzdanja i samopoštovanja svake osobe!

BITI

Prva razvojna faza traje od rođenja do 6 mjeseci, a u njoj se razvija temeljno povjerenje. Dijete uči zadovoljavati svoje potrebe, emocionalno se povezivati te prihvaćati njegu i dodir. Zadatak roditelja je djetetu pružati ljubav, brigu, dodir, biti dosljedan i misliti umjesto njega. U odrasloj dobi ova faza nam je važna kada smo umorni, povrijeđeni, ranjivi, bolesni, pod stresom, prolazimo velike promjene, bolujemo zbog gubitka, trudni smo ili imamo malu bebu te počinjemo nove značajne procese. S navedenim ćemo se lakše nositi ako su razvojni zadaci ove faze zadovoljeni.

ČINITI

Druga razvojna faza traje od 6 do 18 mjeseci, a u njoj se razvijaju različite vještine. Dijete istražuje, razvija osjetila, uči tražiti i dobiti pomoć, formira siguran dodir i vezanost te uči da postoji više opcija za rješavanje problema. Zadatak roditelja je djetetu dati sigurnost, ohrabrenje, raznolikost, zaštitu, podršku i ne prekidati ga. U odrasloj dobi ova faza nam je važna kada smo u novoj okolini, dio kreativnog procesa i kada smo fazi uspostavljanja neovisnosti.

MISLITI

Treća razvojna faza  traje od 1. do 3. godine, a u njoj se razvija mišljenje. Dijete testira realnost, isprobava granice, rješava probleme, izražava ljutnju i ostale emocije, počinje se odvajati i osamostaljivati te prestaje biti centar. Zadatak roditelja je ohrabrivati djetetovo mišljenje, objašnjavati, pokazivati kako, prihvaćati emocije i postavljati granice. U odrasloj dobi ova faza nam je važna kada prekidamo blizak odnos, usvajamo nove informacije, zauzimamo se za sebe, zauzimamo novu poziciju, mijenjamo dogovore i pregovaramo.

IDENTITET

Četvrta razvojna faza traje od 3. do 6. godine, a u njoj se razvija identitet. U ovoj fazi dijete traži informacije, uči kroz igru i odvaja maštu od realnosti. Zadatak roditelja je odgovarati na djetetova pitanja, pružati informacije, učiti dijete raznim vještinama i društveno prihvatljivom ponašanju te podržavati ponašanja koja su OK. U odrasloj dobi ova faza nam je  važna kada smo u potrazi za novom vezom, poslom ili državom, kada odgajamo djecu predškolske dobi i kada smo u novoj ulozi.

VJEŠTINE

Peta razvojna faza traje od 6. do 12. godine, a u njoj se razvijaju vještine. Dijete uči aktivno slušati i prikupljati informacije, adaptirati se i snositi posljedice te ne slagati se i istovremeno pripadati. Zadatak roditelja je osigurati sredstva za učenje novih vještina, podržavati, pohvaljivati i postavljati granice. U odrasloj dobi ova faza nam je važna kada mijenjamo ili nadograđujemo identitet, započinjemo nešto u novim okolnostima, učimo nove vještine i odgajamo dijete od 6 do 12 godina.

INTEGRACIJA

Šesta razvojna faza traje od 13. do 18. godine, a u njoj se integriraju stečena znanja i vještine. U ovoj fazi dijete završava svoj razvoj i ide prema samostalnosti te postiže emocionalno odvajanje od obitelji. Zadatak roditelja je da savjetuje, hrabri, podržava, diskutira i pita dijete za mišljenje. U odrasloj dobi ova faza nam je važna kada se pripremamo napustiti stari posao, završavamo neki proces i kada odgajamo tinejdžera.

Roditelji koji su pomogli djetetu da ispuni svoje razvojne zadatke, omogućili su mu stabilan toranj od novčića! Naravno, u praksi nije sve idealno, ali to ne znači da roditelji koji ne zadovolji sve djetetove razvojne potrebe čini to zato što ne voli ili zanemaruje dijete. Svaki roditelj može imati svoje nezadovoljene razvojne zadatke, poteškoće ili uvjerenja koja ga sputavaju. Međutim, u tome niste sami. Centar za reproduktivno mentalno zdravlje je tu za vas!

Na kraju, važno je da je roditelj emocionalno prisutan u djetetovom životu, da reagira na njegove potrebe te mu pruži sigurnost, toplinu i podršku. Budite primjer svojoj djeci pokazujući što to znači kvalitetno brinuti za sebe i druge.

 

© Matea Jukić, mag. psych.

Literatura

Levin-Landheer, P. (1982). The Cycle of Development. Transactional Analysis Journal, 11(2), 129-139. https://doi.org/10.1177/036215378201200207

 

Admin

Leave a Reply