U pripremi je ciklus radionica za mlade roditelje na temu prevencije i smanjenja stresa, anksioznosti i sniženog raspoloženja u kontekstu trudnoće i brige za novorođenče. Ovaj strukturirani program će se usmjeriti na usvajanje vještina, te bihevioralne strategije i domaće zadaće za vježbu nakon svake seanse. Specifično, bavit će se edukacijom o depresiji i anksioznosti tijekom puerperija, te o potrebama i ponašanju novorođenčeta prvih tjedana života, planiranjem ugodnih aktivnosti, treningom relaksacije, rješavanjem problema, postavljanjem ciljeva, kognitivnim strategijama za nošenje s negativnim mislima, nošenjem s promjenama u intimnim partnerskim odnosima, poboljšanju komunikacije te stvaranjem široke socijalne mreže za podršku.

Za više informacija pratite naše stranice ili nas kontaktirajte mailom.